OKNA
OKNA

Firma

Firma powstała w 1999 roku. Jej założyciele zdobywali doświadczenie w branży budowlanej pracując w firmie zajmującej się produkcją okien plastikowych. Wiedza i umiejętności nabyte w okresie prowadzenia działalności sprawiają, że dziś doradcy i pracownicy są w stanie sprostać nie mal każdemu wyzwaniu. Oferta na bieżąco dostosowywana jest do oczekiwań rynku, a sprawdzone nowe rozwiązania techniczne natychmiast trafiają do odbiorców (systemy energooszczędne, drzwi tarasowe podnośno-przesuwne, okucia antywłamaniowe, okucia bezpieczne dla dzieci, rolety podtynkowe, ciepły montaż, termoramki i wiele innych).

Głównym dostawcą stolarki już od 2001 roku jest Okno-Pol Kraków. Okna PCV i ślusarka aluminium z Krakowa spełniają wszystkie wymagania stawiane współczesnemu budownictwu (certyfikaty i aprobaty akredytowanych jednostek badawczych).

Wybierając drzwi wewnętrzne SALON DRZWI Hoff Niepołomice można przebierać w ofercie największych polskich producentów jak: Porta, Gerda, DRE, Invado. Pracownicy firmy ciągle się rozwijają a grupy montażowe przechodzą szkolenia potwierdzone autoryzacją. Nabywcy mogą mieć pewność, że zostaną one zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta i będą prawidłowo funkcjonować przez wiele lat.

Staranie dobrany asortyment Salonu Stolarki pozwala w jednym miejscu dokonać kompleksowego zakupu okien i drzwi (w tym bramy garażowe) zarówno odbiorcom indywidualnym jak i podmiotom realizującym większe inwestycje. Zaufanie jakim obdarzono firmę potwierdzają zgromadzone referencje oraz wybrane realizacje.


Realizacje

OKNA

Porady

OKNA

Gwarancja na stolarkę PCV

Większość producentów udziela gwarancji na swoje wyroby. Jest to świadczenie dobrowolne. Niemniej, przyjmując proponowane warunki gwarancji, nabywca powinien się zapoznać z ich szczegółowymi postanowieniami. W praktyce warunki są często sformułowane tak, że gwarant nie odpowiada za nic, natomiast wiele obowiązków przerzuca na użytkownika. Należy pamiętać, iż Klient ma ustawowo zapewnioną 24-miesięczną odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności z umową (dawna rękojmia), na podstawie Ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141/2002 poz. 1176).

Jak kupić dobre okna?

Okno jako element ściany zewnętrznej budynku musi służyć przez dziesiątki lat i jednocześnie musi spełniać wiele istotnych funkcji. Jeżeli potencjalny nabywca nie czuje się pewny co do własnych umiejętności zweryfikowania parametrów okna, najlepiej jest skorzystać z pomocy doradcy technicznego.

Z powyżej wymienionego względu należy:
- poświęcić nieco czasu i odwiedzić kilka punktów sprzedaży,
- określić dokładnie wymagania i funkcje stolarki,
- przeanalizować dokładnie wszystkie otrzymane oferty, zwracając uwagę na producentów poszczególnych elementów okna (profilu, okucia, szyby), pamiętając o tym by porównywać ze sobą… zawsze profile o tej samej ilości komór – w przypadku PCV, będą wykonane z tego samego materiału (okna drewniane); parametry techniczne; standard wyposażenia i możliwości doposażenia okien w dodatkowe akcesoria.

OKNA

Szyba zespolona

Wg PN-B-13079:1997 szyba zespolona jest to zespół składający się co najmniej z dwóch szyb oddzielonych elementem dystansowym na całym obwodzie, połączonych ze sobą z zastosowaniem różnych procesów uszczelniania obrzeży, z hermetycznie uszczelnionymi przestrzeniami między szybami zawierającymi pochłaniacz wilgoci, powietrze lub inne gazy.

Klasyfikacja profili PCV

Na rynku okiennym dostępne są okna z profili klasy A, B lub C. Zgodnie z klasyfikacją:

- profile klasy A – grubość ścianek zewnętrznych, konstrukcyjnych kształtuje się na poziomie 2,8-3mm,
- profile klasy B – grubość ścianek poniżej 2,8mm,
- profile klasy C – grubość ścianek poniżej 2,5mm.

Grubość ścianek profilu ma bezpośredni wpływ na statykę, wytrzymałość stolarki i możliwości konstrukcyjne, ale również na cenę profilu (okien).
Klasa profilu podawana jest w Aprobacie Technicznej.

OKNA

Szyba a energooszczędność

Z uwagi na to, że szyba stanowi największą część okna (nawet do 80%) ma ona znaczący wpływ na energooszczędność. Najbardziej popularną szybą na rynku jest w tym momencie szyba zespolona o przenikalności cieplnej U=1.0 W/m²K. Dla domów pasywnych proponowane są pakiety szybowe o znacznie bardziej obniżonym współczynniku U (nawet do 0,4).

Ciepła ramka

Zastosowanie „ciepłej ramki (termoramki)" wykonanej ze złożonego materiału izolacyjnego lub stali szlachetnej polepsza izolację termiczną na brzegach, co powoduje podwyższenie temperatury szyb w tym obszarze i obniża ryzyko występowania tam czasowej kondensacji pary wodnej. W efekcie dopuszczalna względna wilgotność powietrza, przy której w danych warunkach wykrapla się para wodna na powierzchni szyby może być dzięki zastosowaniu „ciepłej ramki" wyższa o około 10-15% bez obawy wystąpienia kondensacji pary wodnej. Słabe punkty jakimi są naroża szyby zespolonej wykonane z ramek przycinanych eliminuje się stosując ramki gięte w narożach (ang. warm edge, ramka dystansowa w szybie zespolonej wykonana z tworzywa sztucznego lub stali szlachetnej charakteryzująca się wysokimi parametrami izolacyjności cieplnej).

OKNA

Współczynnik infiltracji powietrza

Współczynnik infiltracji powietrza dla pomieszczeń z wentylacją grawitacyjną powinien się mieścić między 0,5 i 1,0. To jedna z ważniejszych informacji o oknie i bardzo niezbędna informacja do prawidłowego funkcjonowania systemu wentylacji w domu czy mieszkaniu. Producent okien musi podać, czy okno jest szczelne i czy ma możliwość rozszczelnienia. Okna nierozszczelnialne mogą… być tylko stosowane w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną (wymuszoną).

Wykraplanie pary na oknach

Wykraplanie się pary wodnej następuje najczęściej na tzw. mostkach termicznych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niewystarczalna wymiana powietrza w naszym mieszkaniu, czy też innym pomieszczeniu przy wysokiej wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Wentylacja grawitacyjna (najczęściej spotykana) nie w pełni realizuje wymogi związane z wymianą odpowiedniej ilości powietrza w przeciągu godziny. Dodatkowo, bardzo szczelne obecnie okna utrudniają napływ świeżego powietrza oraz ostatecznie brak tzw. ciągu, umożliwiającego "wysysanie zużytego (często wilgotnego) powietrza" na zewnątrz budynku. Zabezpieczeniem się przez takimi problemami jest częsta wymiana powietrza, która będzie realizowana przez infiltrację okna, stosowanie nawiewników oraz wietrzenie pomieszczeń minimum dwa razy dziennie przez szerokie otwarcie skrzydła okna. Dobrym rozwiązaniem polepszającym jakość powietrza w naszym domu z pewnością będzie zainstalowanie nawiewników, które przyczyniają się do zwiększonej jego wymiany. Warto zwrócić uwag, że zestawy trzyszybowe (dwukomorowe) w znacznej mierze eliminują ten nieprzyjemny stan rzeczy a dodatkowe zastosowanie tzw. ciepłej ramki w szybach pozwala jeszcze bardziej zmniejszyć wykraplanie się pary.

OKNA

Wymiana okien a powstawanie pleśni

Kondensacja pary wolnej (wykraplanie) powstaje w miejscu stykania się powietrza o różnej temperaturze (ściana, okno) i może doprowadzić do powstania grzybów i pleśni oraz negatywnie wpływać na zdrowie mieszkańców. W starym budownictwie wilgoć nie była problemem, wymiana powietrza następowała przez nieszczelności w budynku, najczęściej okna i drzwi. Po wymianie okien na nowe, bardzo szczelne odprowadzanie wilgoci zostało ograniczone, dlatego bardzo ważne jest regularne wietrzenie pomieszczeń, poprzez otwarcie okien, stosowanie mikrowentylacji (rozszczelnienia okna) lub nawiewników.

Zaniedbanie może prowadzić do wskazanych powyżej konsekwencji. Okno nie może być absolutnie szczelne, powinno zapewniać przepuszczanie określonej ilości powietrza, w celu wentylowania pomieszczeń mieszkalnych. Wilgoć w pomieszczeniach powstaje codziennie podczas typowych czynności domowych tj. gotowania, kompania, prania, a także od ludzi przebywających w pomieszczeniach.

Uszkodzenia okleiny

Ponieważ okleina jest wtopiona w profil, a nie naklejona na jego powierzchnię, trudno ją uszkodzić. Najczęściej zarysowania powstają w wyniku nieostrożnego używania ostrych narzędzi, na przykład podczas montażu klamki okiennej albo wymiany parapetu. Zarysowana okleina nie oznacza konieczności wymiany całego okna. Głębsze rysy uzupełnia się okleiną lub twardym woskiem. Zabieg ten nie jest skomplikowany, wykonuje go na miejscu ekipa producenta okien, najczęściej bez konieczności ich demontażu. Są nawet specjalne preparaty, które pozwalają zrekonstruować strukturę słoi. Mniejsze zarysowania można maskować samodzielnie, wystarczy zamalować je korektorem akrylowym albo flamastrem w kolorze zbliżonym do okleiny. Odpowiednie środki kupuje się tam, gdzie okna.

Najgorsze dla okien okleinowanych jest zachlapanie tynkiem, gładzią, klejem czy pianką poliuretanową. Można je usunąć tylko środkami chemicznymi albo zeskrobując z powierzchni okna. Obie metody niszczą okleinę. Dlatego podczas wykańczania ścian wewnątrz lub na zewnątrz budynku okna trzeba dokładnie zasłonić.

OKNA

Konserwacja okien plastikowych

Zalecane jest konserwowanie okuć i uszczelek przynajmniej raz w roku. Okna PCV nie wymagają konserwacji przez malowanie czy lakierowanie, aczkolwiek należy zawsze dbać o utrzymanie okien w należytej czystości i dobrze funkcjonujących.

> Profile okien PCV należy czyścić domowymi środkami czystości z wyłączeniem środków żrących, rozpuszczalników i preparatów do szorowania.

> Szyby - popularnymi środkami czyszczącymi przeznaczonymi do tego celu. Uszczelki - należy konserwować dwa razy w roku przez ich natłuszczanie wazeliną techniczną lub gliceryną.

> Okucia - należy konserwować poprzez doraźną… regulację i nasmarowanie (raz do roku).

Konserwacja okien drewnianych

Obecnie wykorzystywane farby wodorozcieńczalne są zupełnym przeciwieństwem farb jeszcze do niedawna funkcjonujących na polskim rynku. Firmy produkujące farby i lakiery są wysoko wyspecjalizowane w doborze odpowiednich impregnatów i lakierów do drewna oraz przygotowały zestawy umożliwiające przyszłe odnowienie powłoki lakierniczej stolarki. Istnieje możliwość skorzystania z firmowej usługi konserwacji i renowacji powłok lakierniczych. Sama ich wytrzymałość przy wykorzystaniu obecnej technologii kształtuje się w przedziale 6-10 lat. Oczywiście wartości te należy rozpatrywać biorąc pod uwagę rodzaj farb (kryjące, jasne, czy ciemne lazury), umiejscowienie w stosunku do strony świata, zanieczyszczenie powietrza, czy też stopień zaangażowania mieszkańców w okresową konserwację.

Warto zastanowić się nad wyborem okien drewniano-aluminiowych, które praktycznie eliminują proces odnawiania szczególnie ramy i ościeża od strony zewnętrznej. Coraz więcej renomowanych firm produkujących okna drewniane proponuje takie rozwiązania.

OKNA

Różnica między drzwiami wzmocnionymi a antywłamaniowymi

Różnica między drzwiami wzmocnionymi a antywłamaniowymi jest zasadnicza. Drzwi antywłamaniowe posiadają klasę C wg PN oraz klasę 4 wg ENV co umożliwia np. otrzymanie zniżek w towarzystwach ubezpieczeniowych. Posiadają rozbudowany zamek centralny z różną liczbą punktów ryglowania. Drzwi wzmocnione posiadają jedynie klasę 2 wg ENV dzięki niektórym zabezpieczeniom. Należy tu wymienić dwa atestowane w klasie C zamki, blachę stalową, kratownicę, czy bolce antywyważeniowe. Wzmocnione drzwi Gerda są najbardziej odpowiednie tam, gdzie zagrożenie włamaniem nie jest duże. Na przykład dom jest chroniony i monitorowany.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na wkładkę montowaną w drzwiach z oznaczeniem „S". Wkładka bębenkowa RIM 6000, której nie sposób nigdzie kupić w detalu posiada 4 miliardy kombinacji kodu klucza.

OKNA

Praca

Polityka personalna OKNOPOL Niepołomice zakłada, że najważniejszym i najcenniejszym zasobem firmy są pracownicy. Odpowiednio dobrany personel jest gwarantem utrzymania i umocnienia pozycji na rynku. Wiedza i umiejętności, motywacja oraz zaangażowanie stanowią klucz do sukcesu.

W związku z tym, że dewizą działalności jest wysoka jakość przekładająca się na zadowolenie Klientów rezultaty mogą być osiągnięte przez odpowiednią aktywność kadry.

Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy/współpracy możesz aplikować przez złożenie na adres email: biuro@oknopol.pl CV oraz listu motywacyjnego.

Umieszczenie oferty w naszej bazie danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacyjnych.

Bieżace oferty:

1. Montażysta.

  • Opis stanowiska pracy

Montaż stolarki okiennej i drzwiowej PCW, drewnianej i aluminiowej
Montaż fasad i eleemntów wykonanych z aluminium
Doradztwo z zakresu stolarki i montaży
Praca na terenie województwa małopolskiego z możliwymi wyjazdami

  • Wymagania dla kandydata

Doświadczenie w wykonywaniu montaży stolarki otworowej
Rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
Punktualność
Dbałość o wizerunek firmy
Odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę oraz chęć rozwoju zawodowego
Umiejętność pracy zespołowej

  • Oferujemy

Pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji
Zatrudnienie na umowę o pracę
Zdobycie doświadczenia zawodowego

2. Przedstawiciel Handlowy / Doradca Handlowy.

  • Opis stanowiska pracy

Jesteśmy firmą zajmującą się kompleksowym doradztwem, sprzedażą oraz montażem stolarki okiennej i drzwiowej. Poszukujemy ambitnej i operatywnej osoby do naszego salonu handlowego w Niepołomicach z opcją pracy w terenie na stanowisku doradcy. Główne zadania obejmują sprzedaż produktów, obsługę klienta w tym doradztwo oraz obsługę zamówień.

  • Wymagania dla kandydata

Doświadczenie w sprzedaży w branży okien i drzwi
Wykształcenie minimum średnie
Energiczność i brak nałogów
Prawo jazdy kat. B
Znajomość branży budowlanej będzie dodatkowym atutem
Komunikatywność i wysoka kultura osobista
Zaangażownie i entuzjazm

3. Grupa montażowa.

Nasza firma od wielu lat sprzedaja stolarkę otworową nie mal wyłącznie z montażem. Z uwagi na ciągle wzrastającą sprzedaż korzystam również z usług autoryzowanych ekip podwykonawczych. W związku z tym poszukujemy firm chętnych do podjęcia współpracy majacych doświadczenie w montażu stolarki oraz posiadających do tego celu przystosowany sprzęt. Zapewniamy stałą pracę niezależnie od sezonu a przy tym oferujemy atrakcyjny system wynagrodzeń. Główny obszar działalności obejmuje teren aglomeracji krakowskiej.

  • Wymagania/oczekiwania

Montaż w warstwie ocieplenia, systemy warstwowe i taśmy multifunkcyjnej
Doświadczenie w montażu dużych wymagających konstrukcji
Dobra organziacja pracy własnej: odbiór transportów, montaży
Solidność i odpowiedzialność za powierzone zadania i towary

 

 

 

 

OKNA

Kontakt

GPS: 50.078259,20.115192

OKNA tel. 12 281 22 84
email: bok@oknopol.pl
 
DRZWI tel. 12 281 22 85
email: bok@salonstolarki.com
 
32-005 Niepołomice, ul. Grunwaldzka 11 (biurowiec GS)